Programma

Gepresenteerd door: Sena Het Auteurscontractenrecht - De Tussenstand Bernt Hugenholtz IViR (NL) , Erwin Angad-Gaur Ntb, Platform Makers (NL) , Paul Solleveld NVPI, PCMI (NL), Pim van Klink (NL)

  • Conference
  • Nederlands


De Oosterpoort, B3 - Panel Room
16:30 - 17:30

Het Auteurscontractenrecht werd op 1 juli 2015 ingevoerd. De wet beoogde de contractuele positie van auteurs en artiesten te verbeteren. Wat is de tussenstand? In hoeverre is gebruik gemaakt van de nieuwe wettelijke mogelijkheden, van de geschillencommissie en van de mogelijkheid tot collectief onderhandelen? Wordt de wet nageleefd? Wat kan of moet er beter? Voormalig staatssecretaris Fred Teeven deed de toezegging aan de Tweede Kamer om begin 2018 een tussenevaluatie te houden.

Een voorlopig tastbaar resultaat is er wel: De afgelopen periode onderhandelden de Ntb, Kunstenbond en NVPI naar aanleiding van de invoering van de wet over uitgangspunten voor redelijke contractvoorwaarden bij platencontracten. Zij hopen de resultaten tijdens het panel bekend te kunnen maken.

Moderator: Pim van Klink

Noorderslag speaker Bernt Hugenholtz
Bernt Hugenholtz
IViR (NL)
Prof. Bernt Hugenholtz is hoogleraar Informatierecht aan de UvA (Universiteit van Amsterdam) en directeur van het IViR (het instituut voor informatie recht) in Amsterdam.
Noorderslag speaker Erwin Angad-Gaur
Erwin Angad-Gaur
Ntb, Platform Makers (NL)
Erwin Angad-Gaur is secretaris/directeur van muzikantenvakbond Ntb en van muziekauteursvereniging VCTN. Daarnaast is hij voorzitter van de Sena sectie uitvoerend kunstenaars en van Platform Makers.
Noorderslag speaker Paul Solleveld
Paul Solleveld
NVPI, PCMI (NL)
Paul Solleveld is directeur Legal & Public Affairs bij NVPI Audio, de brancheorganisatie voor de muziekindustrie. NVPI zet zich onder meer in voor een adequate auteursrechtelijke en nabuurrechtelijke basis voor muziekproducenten en hun partners en lobbyt in Den Haag en Brussel. Paul is jurist en onder meer bestuurslid van de Popcoalitie en van de Federatie Auteursrechtbelangen. Ook is hij lid van de Raad van Advies van ESNS. Hij is muzikaal actief als componist/tekstdichter, muzikant en producent.
Noorderslag speaker Pim van Klink
Pim van Klink
(NL)
Pim van Klink is kunsteconoom en zijn hele leven werkzaam geweest in de kunst. Als directeur van De Oosterpoort heeft hij bijvoorbeeld in 1985 het initiatief genomen voor het Noorderslagfestival. De afgelopen jaren heeft hij onderzoek gedaan naar succesfactoren in de kunst. Daarover heeft hij het boek ‘De bijzondere economie van het kunstenaarschap’ gepubliceerd. Naast zijn onderzoekswerk is hij ook actief als bestuurder in de kunst, onder meer als voorzitter van de Federatie Auteursrechtbelangen en voorzitter van Brein.